Γενικοί όροι

Οι όροι της παρούσας αποποίησης ευθυνών («Αποποίηση ευθυνών») ισχύουν για την παρούσα ιστοσελίδα (www.lookingforbooking.com) της Looking for BookingB.V., με έδρα στη διεύθυνση Verlengde Hereweg 174, 9722 AM, Groningen Κάτω Χώρες, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο CoC Groningen υπό τον αριθμό 14083456 (Looking for Booking B.V.).

Με την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα ή/και με τη χρήση των πληροφοριών που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την εφαρμογή αυτής της Αποποίησης ευθυνών. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ των όρων συγκεκριμένων ξενοδοχείων ή/και ενδιάμεσων φορέων όπου έχει γίνει κράτηση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και της Αποποίησης ευθυνών, υπερισχύουν οι όροι των συγκεκριμένων ξενοδοχείων ή/και ενδιάμεσων φορέων.

Με την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και τη χρήση της, εσείς, ο χρήστης, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1. Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σε εσάς ως σε εσάς ως χρήστη. Παρά συνεχή φροντίδα και προσοχή που δίνουμε στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, είναι πιθανό οι πληροφορίες που δημοσιεύονται να μην είναι πλήρεις ή να περιέχουν λάθη. Τυχόν ευθύνη για πιθανές βλάβες λόγω της πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα και της χρήσης αυτής, απορρίπτεται ρητά από το ΔΣ της LookingforBooking.

2. Η LookingforBooking αντλεί πληροφορίες για τις ισχύουσες τιμές από ιστοσελίδες ξενοδοχείων ή πληροφορίες τιμών από τους ενδιάμεσους φορείς ή/και πληροφορίες που παρέχονται από τα ξενοδοχεία και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να διασφαλίσει την ακρίβεια των προβαλλόμενων τιμών. Ασυνέπειες ή ελλείψεις σε δεδομένα ενδέχεται επίσης να προκύψουν εξαιτίας της αντιγραφής δεδομένων ή λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών και άλλων περιστάσεων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη της απόφασης να πραγματοποιήσετε απευθείας κράτηση σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε ενδιάμεσο φορέα και δεν δεχόμαστε οιαδήποτε ευθύνη για βλάβες που προέκυψαν εξαιτίας αυτής της απόφασης, ακόμη και αν η αιτία αφορά παρεξήγηση σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από τη LookingforBooking, εσφαλμένες πληροφορίες ή απώλεια πληροφοριών.

3. Εάν η τιμή ή άλλοι όροι ξενοδοχείου, ενδιάμεσου φορέα ή ξενοδοχειακής υπηρεσίας δεν προβάλλονται ορθά στην παρούσα ιστοσελίδα λόγω προφανούς τυπογραφικού σφάλματος ή τεχνικής δυσλειτουργίας και εάν μια κράτηση έγινε με βάση τις εν λόγω εσφαλμένες πληροφορίες, ο πάροχος μπορεί να αρνηθεί να δεχθεί την κράτηση που έγινε με βάση τις εν λόγω εσφαλμένες τιμές ή όρους. Οι καταναλωτικές τιμές συμπεριλαμβάνουν πάντα ΦΠΑ και έτσι αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

4. Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα συμπληρώνονται όταν κρίνεται απαραίτητο και ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές οιαδήποτε στιγμή, με άμεση ισχύ και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνιστάται ο περιοδικός έλεγχος τυχόν τροποποίησης των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων των όρων της Αποποίησης ευθύνης.

5. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες και παραπομπές σε πηγές πληροφοριών συμπεριλαμβάνονται μόνο για την ενημέρωση του χρήστη της ιστοσελίδας. Η LookingforBooking δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο, τις συμφωνίες ή άλλα θέματα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες αυτές ή σε πηγές πληροφοριών.

6. Η LookingforBooking δεν εγγυάται τη συνεχή και άρτια λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Το ΔΣ της LookingforBooking δεν δέχεται ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αποζημιώσεις λόγω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα και της χρήσης αυτής.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η LookingforBooking ή ο ιδιοκτήτης, επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, ονομάτων τομέων, εμπορικών ονομασιών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε σχέση με όλες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (μεταξύ άλλων, των κειμένων, των γραφικών και των λογοτύπων). Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, λήψη ή άλλως η δημόσια αναπαραγωγή πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα, η διανομή ή η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τη LookingforBooking ή χωρίς τη δέουσα συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη. Επιτρέπεται η εκτύπωση ή/και η λήψη πληροφοριών από την παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται η προβολή συνδέσμων σε ιστοσελίδες της LookingforBooking χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από τη LookingforBooking.

Ισχύουσα νομοθεσία

Η παρούσα ιστοσελίδα και Αποποίηση ευθυνών διέπεται από την ολλανδική νομοθεσία.

LookingforBooking.com uses cookies. Click here to view more information. Close